logo jth

Culturele ANBI-status

Het Jeugdtheaterhuis Zuid-Holland is aangewezen als een culturele Algemeen Nut Beogende Instelling.
Kijk voor meer informatie over het belastingvoordeel voor donateurs op de website van de Belastingdienst.

Stichting Jeugdtheaterhuis Zuid-Holland

St. Jobsweg 5
3024 EH Rotterdam
Telefoon 085 – 782 09 82 (di t/m vr 9.00 – 15.00 uur)
E-mail
IBAN NL 37 RABO 0168 8329 33
RSIN 800005545
Bestuur Theo Ham (voorzitter), Annelies Keegel (secretaris)
Raad van toezicht Anne Marie Backes, Daphne Bergman (VZ), André Hoogendijk, Slinger Jansen, Pieter Jeroense, Willemijn In 't Veld 
Doelstelling Onze missie is kinderen en jongeren in een groot gedeelte van de provincie Zuid-Holland te stimuleren om theater tot een zinvol deel van hun leven te maken. Daarbij willen wij midden in de samenleving staan, enthousiasmeren, verschil maken en kwaliteit bieden. Op een bevlogen, spelende, anarchistische maar toch ook gestructureerde wijze laten wij de kinderen en jongeren kennismaken met kunst en laten wij hen de verrijkende waarde ervan voor hun ontwikkeling ontdekken.
Beleidsplan Missie, visie en activiteiten
Beloningsbeleid De bestuurders en leden van de raad van toezicht ontvangen alleen een vergoeding voor gemaakte onkosten. Het Jeugdtheaterhuis is niet aangesloten bij een CAO. Voor de beloning van directie en overig personeel wordt wel gekeken naar de CAO Kunsteducatie.
Activiteitenverslag en financiële verantwoording: