logo jth

Primair Onderwijs

Voor het primair onderwijs biedt het Jeugdtheaterhuis gespecialiseerde kennis en ervaring aan om theater activiteiten te organiseren, die eenmalig of langlopend van aard kunnen zijn. We bieden leerlingen mogelijkheden om hun talent op het gebied van de podiumkunsten te ontdekken, te ontwikkelen en te verbinden. Belangrijke vaardigheden op het vlak van sociale interactie, taalvaardigheid en creativiteit worden ontplooid.
In al onze activiteiten sluiten wij aan bij de kerndoelen Kunstzinnige oriëntatie.

Contact
Als u meer wilt weten over onze activiteiten, neem dan gerust vrijblijvend contact op. Het Jeugdtheaterhuis kan, naast het onderstaande educatieve aanbod, ook met maatwerk reageren op vragen. Tijdsduur, projectgrootte en locatie kunnen in overleg worden vastgesteld.

T 085 – 782 09 82 (dinsdag t/m vrijdag 09.30-15.00 uur)

Jeugdtheaterhuis… Toneelspelen is echt nep!

Discipline:Theater/Drama
Soort activiteit: Workshop theater in de eigen klas (of in een theater)
Thema: Theater vanuit werkelijkheid, spelwerkelijkheid en theatrale werkelijkheid
Doelgroep: Groep 4 t/m 8 primair onderwijs
Groepsgrootte: 1 groep – maximaal 30 leerlingen
Duur van de activiteit: 90 minuten
Locatie: Op school in speellokaal of gymzaal (in overleg ook mogelijk in een theaterzaal)
Benodigd materiaal: Geluidsinstallatie met aux of bluetooth aansluiting
Kerndoelen: Kunstzinnige oriëntatie: 54, 55 en 56
21e-eeuwse vaardigheden:
Deze workshop ondersteunt de volgende 21e-eeuwse vaardigheden: inlevingsvermogen, creatief denken, samenwerken, communiceren, sociale-culturele vaardigheden.

In de workshop Toneelspelen is echt nep! gaan de leerlingen aan de slag met de vraag: waarom is nep in het theater echt? Onder begeleiding van twee theaterdocenten worden de leerlingen in het speellokaal van school spelenderwijs uitgedaagd om hun fantasie aan te zetten. Via verschillende spelvormen, zoals improvisatie, leren de kinderen dat de werkelijkheid binnen het eigen spel en in het theater maakbaar is. We kunnen overal en iedereen zijn en alles is mogelijk! Door te spelen en naar elkaar te kijken ontdekken de kinderen dat in het theater echt nep is en nep echt.

In overleg kunnen we ervoor kiezen om de workshop in een theater uit te voeren, met ondersteuning van de theatertechniek (licht en geluid). Dit maakt het nog echter!

Doelen en competenties: 
- De leerling maakt kennis met theater en toneelspelen vanuit de begrippen “echt” en “nep”
- De leerling onderzoekt de verschillen tussen werkelijkheid, spelwerkelijkheid en theatrale werkelijkheid
- De leerling zet nieuwsgierigheid, fantasie en verwondering in binnen zijn/haar spel
- De leerlingen spelen met en kijken naar elkaar en zullen goed moeten samenwerken

Wanneer: In overleg
Prijs: € 200,- per project, € 60,- reiskosten per dag. N.B. Er kunnen meerdere projecten per dag worden uitgevoerd. (Deze kosten zijn berekend voor theaterworkshops op school. Bij workshops in een theaterzaal maken we een offerte op maat.)

Jeugdtheaterhuis….. Dat is de vraag!

Discipline: Filosofie en theater
Soort activiteit: Workshop filosofie en theater in de klas
Thema’s: Filosoferen
Doelgroep: Groep 7 en 8 primair onderwijs
Groepsgrootte: 1 groep – maximaal 30 leerlingen
Duur van de activiteit: 150 minuten (uitbreiding mogelijk)
Locatie: Op school in speellokaal of gymzaal
Kerndoelen: Kunstzinnige oriëntatie: 54 en 55. Nederlands: 2 en 3
21e -eeuwse vaardigheden: Deze workshop ondersteunt de volgende 21e-eeuwse vaardigheden: creatief denken, samenwerken, communiceren, sociale-culturele vaardigheden
Vakoverstijgende verbindingen: Deze workshop maakt een verbinding tussen filosoferen en theater, waarbij het filosofische gedeelte een verbinding maakt met het mondeling onderwijs van Nederlands.

Heb je wel eens grote vragen waar niemand een antwoord op heeft? Zoals: waarom zijn wij hier eigenlijk op aarde? Wat is liefde, of hoe ga je als kind om met de grote-mensen-wereld om je heen? In deze workshop ga je samen met docenten van het Jeugdtheaterhuis op zoek naar manieren om na te denken en te praten over dingen die op het eerste oog misschien heel ingewikkeld lijken, maar waar je met je verbeelding heel veel van kan maken. Een kennismaking met filosoferen voor kinderen, met een speelse inslag.

Wanneer: In overleg
Prijs: € 300,- per project, € 60,- reis- en onkostenvergoeding per dag. N.B. er kunnen meerdere projecten per dag worden uitgevoerd

Jeugdtheaterhuis….. Je eigen afscheidsvoorstelling!

Discipline: Theater en/of Musical
Soort activiteit: Maken van de afscheidsvoorstelling groep 8
Thema’s: Eindvoorstelling groep 8
Doelgroep: Groep 8 primair onderwijs
Groepsgrootte: 1 groep – maximaal 30 leerlingen
Duur van de activiteit:  in overleg
Locatie: Repetities op school in het speellokaal of gymzaal. Locatie van de voorstelling in overleg.
Kerndoelen: Kunstzinnige oriëntatie: 54 en 55.
21e -eeuwse vaardigheden: Deze workshop ondersteunt de volgende 21e-eeuwse vaardigheden: creatief denken, samenwerken, communiceren, sociale-culturele vaardigheden
Vakoverstijgende verbindingen: Deze workshop is verbonden aan het maken en spelen van de eindvoorstelling van groep 8.

Onder begeleiding van één of meerdere docenten (spel, zang en dans) van het Jeugdtheaterhuis maken leerlingen uit groep 8 en de groepsleerkracht een eindvoorstelling – helemaal gebaseerd op hun eigen levens en herinneringen. Iedereen is anders, dus iedere voorstelling is een unieke weergave van de groep leerlingen die de voorstelling speelt. Zo zorgen we samen voor een prachtige afsluiting van het basisschooltraject! Dit project kan ook in combinatie met de voorbereidende Masterclass worden afgenomen.

Wanneer: In overleg
Prijs: Op aanvraag

Jeugdtheaterhuis…..Masterclass afscheidsvoorstelling

Discipline: Theater en/of Musical
Soort activiteit: Eenmalige workshop theater en/of musical
Thema’s: Eindvoorstelling groep 8
Doelgroep: Groep 8 primair onderwijs
Groepsgrootte: 1 groep – maximaal 30 leerlingen
Duur van de activiteit:  90 minuten
Locatie: Op school in het speellokaal of gymzaal.
Kerndoelen: Kunstzinnige oriëntatie: 54 en 55.
21e -eeuwse vaardigheden: Deze workshop ondersteunt de volgende 21e-eeuwse vaardigheden: creatief denken, samenwerken, communiceren, sociale-culturele vaardigheden
Vakoverstijgende verbindingen: Deze workshop is verbonden aan het maken en spelen van de afscheidsvoorstelling van groep 8.

Als voorbereiding op het maken en het spelen van de traditionele eindvoorstelling van groep 8 biedt het Jeugdtheaterhuis een reeks van één tot vier masterclasses aan, waarbij in afwisselende, speelse oefeningen wordt gewerkt aan onder andere samenspel, concentratie, het neerzetten van personages en omgaan met spelen voor publiek. Na deze masterclass zijn de leerlingen klaar om te shinen op het podium!

Wanneer: In overleg
Prijs: € 200,- per project. € 30,- reis- en onkostenvergoeding per dag. N.B. er kunnen meerdere projecten per dag worden uitgevoerd

Jeugdtheaterhuis…..voor docenten!

Discipline: Theater
Soort activiteit: Theaterworkshop en deskundigheidbevordering
Thema: Theater en spelvormen toepassen in dagelijkse praktijk
Doelgroep: Docenten primair onderwijs
Groepsgrootte: maximaal 20 deelnemers
Duur van de activiteit:  120 minuten
Locatie: Op school in het speellokaal of gymzaal. In studio of repetitielokaal in een leslocatie van het Jeugdtheaterhuis.
Kerndoelen: De leeropbrengst van de workshop is binnen verschillende kerndoelen en leergebieden inzetbaar.
21e -eeuwse vaardigheden: De leeropbrengst van de workshop is in te zetten ter ondersteuning van verschillende 21e eeuwse vaardigheden.
Vakoverstijgende verbindingen: De kern van de workshop is de verbinding tussen theater, spelvormen en andere leergebieden.

Theater en spel toepassen in je lespraktijk: dat klinkt mooi, maar waar en hoe begin je? In de theaterworkshop van het Jeugdtheaterhuis krijg je als docent inspirerende tips en tools om theater op een laagdrempelige, enthousiaste en effectieve manier in te zetten in je eigen lespraktijk. Je maakt kennis met theatrale spelvormen die aansluiten op de 21e-eeuwse vaardigheden en gaat gezamenlijk op zoek naar de meerwaarde van theater in de klas.

Wanneer: In overleg
Prijs: Op aanvraag

Schooltoneelclub

Discipline: Theater
Soort activiteit: Toneelclub op school
Thema: De schooltoneelclub werkt door middel van theaterlessen en repetities naar een voorstelling toe
Doelgroep: Groep 4 t/m 8
Groepsgrootte: maximaal 20 deelnemers
Duur van de activiteit:  120 minuten per week gedurende 25 weken
Locatie: Op school in het speellokaal of gymzaal
Kerndoelen: Kunstzinnige oriëntatie: 54,55 en 56. Nederlands: 1 en 2
21e -eeuwse vaardigheden: Deze activiteit ondersteunt de volgende 21e-eeuwse vaardigheden: samenwerken, kennisconstructie, creativiteit, planmatig werken, onderzoeken, zelfreflectie, problemen oplossen, zelfsturing en analyseren.
Vakoverstijgende verbindingen: Deze activiteit draagt bij aan de ontwikkeling van IKC-scholen/integrale leer- en ontwikkelplek, deskundigheidsbevordering docenten, ouderparticipatie, de verbinding met de lokale culturele omgeving en aan de sociale cohesie in de wijk.

Met de Schooltoneelclubs probeert het Jeugdtheaterhuis een brug te slaan tussen cultuureducatie in het onderwijs en cultuurparticipatie in de vrije tijd. Dit project richt zich met name op kinderen, die door de omstandigheden waaronder zij opgroeien, zoals een laag gezinsinkomen, een problematische thuissituatie en woonomgeving, geen gebruik maken van culturele voorzieningen in de vrije tijd. De schooltoneelclub daagt hen uit om op een laagdrempelige manier, in de omgeving van de school op vrijwillige basis actief en receptief met kunst en cultuur bezig te zijn.

Om een schooltoneelclub op te richten en te laten functioneren, doorlopen school en Jeugdtheaterhuis drie fasen. In de eerste fase maakt de school – vaak de directie en de intern cultuur coördinator - contact met het Jeugdtheaterhuis, of andersom. In de tweede fase verleidt het Jeugdtheaterhuis de school – het team, leerlingen, ouders/verzorgers en hun omgeving - met een aanbod van prikkelende activiteiten, die vooral door het Jeugdtheaterhuis worden geïnitieerd, ontwikkeld en uitgevoerd. In deze fase wordt de schooltoneelclub opgericht en speelt het zijn eerste voorstellingen. In de derde fase stimuleert het Jeugdtheaterhuis de schooltoneelclub om op eigen benen te staan. Het Jeugdtheaterhuis blijft de school ondersteunen, maar alleen tactisch en strategisch, niet meer operationeel. Op deze manier ontstaat er een cyclus die telkens opnieuw ingezet kan worden.

Fase 1- contact
Het Jeugdtheaterhuis gaat met de directie en of cultuur coördinator in gesprek over de inhoud en uitgangspunten van de schooltoneelclub, daarbij wordt de school uitgenodigd om vragen en doelstellingen te formuleren. Deze vragen kunnen betrekking hebben over een bijdrage aan onderwijskundige doelen, talentontwikkeling, ouderparticipatie, of mee ontwikkelen van een buitenschools aanbod.

Fase 2 – aanzwengelen en verleiden
In deze fase worden de directie, intern cultuur coördinator, teamleden, leerlingen en ouders/verzorgers door het JTH geïnformeerd en geactiveerd om zoveel mogelijk draagvlak en betrokkenheid te ontwikkelen. De fase kent drie stappen:

Stap 1 – Kennismaken
Om met elkaar kennis te maken voert het Jeugdtheaterhuis verschillende activiteiten uit:
- alle leerlingen krijgen een kennismaking/theater workshop aangeboden.
- voor teamleden wordt een studie dag/ workshop verzorgt.
- voor ouders/verzorgers wordt een ouderbijeenkomst georganiseerd.

Stap 2 – Werving
Het Jeugdtheaterhuis biedt een publiciteitsplan aan, waarmee de school met eigen inbreng, deelnemers kan genereren voor de deelname aan de schooltoneelclub.

Stap 3 – De schooltoneelclub
Onder leiding van een docent/regisseur van het Jeugdtheaterhuis wordt gestart met de repetities, er worden doorgaans 20 tot 25 repetities van 2 uur per week ingepland. Zodra de schooltoneelclub van start gaat is de docent/schooltoneelclubleider aanspreekpunt voor de school. Naast de uitvoer van de repetities zet de begeleider zich ook in voor alle andere doelstellingen van de schooltoneelclub. Zodat hij of zij niet alleen een bekend gezicht wordt voor de kinderen, maar ook voor leerkrachten en ouders/verzorgers. Na minimaal twintig weken wordt voor leerlingen, ouders/verzorgers en andere geïnteresseerden een serie voorstellingen gegeven op school.

Fase 03 – op eigen benen en tweedelijns ondersteuning
Deze fase beslaat minimaal twee jaar en is vooral gericht op het waarborgen van de continuïteit en bewaking van de kwaliteit en innovatieve daadkracht van de schooltoneelclub.
De docent/regisseur, die vooral de rol van verbinder speelt, maakt nog een keer een voorstelling. Hij stimuleert vooral dat het geen Jeugdtheaterhuis club is, maar een club met een eigen status en signatuur. Met een eigen bestaansrecht, die alleen functioneert als alle betrokkenen zich inzetten. Hij stimuleert om gezamenlijk keuzes te maken. Als een spin in het web zet hij het netwerk in om gezamenlijk tot een eindresultaat te komen. Hij werkt in deze fase vooral toe aan zijn eigen afscheid, zijn eigen vervanging.

Gedurende alle fases wordt de docent/regisseur ondersteunt vanuit het Jeugdtheaterhuis. Daar worden bovenlokale plannen gesmeed en producten ontwikkeld. Daar vindt doorlopend discussie en reflectie plaats om het bereik en de kwaliteit daarvan doorlopend te waarborgen en te vergroten.
De gereedschapskist wordt verder gevuld, het netwerk versterkt en er worden een- of meerdaagse trainingen ontwikkeld voor de aspirant docenten/regisseurs van de schooltoneelclub.
Aan het eind van deze twee jaar moet de schooltoneelclub op “eigen benen staan”. Het Jeugdtheaterhuis kan strategisch en tactisch ondersteuning bieden, maar zal dan niet meer operationeel actief zijn.

Wanneer: In overleg
Prijs: Op aanvraag

De reden waarom wij kunst en cultuur - waaronder theater - zo belangrijk vinden bij ons op school, is omdat we vinden dat alleen reken- en taalonderwijs te eenzijdig is. En de ultieme manier om vaardigheden op te doen is naar onze mening kunst en cultuuronderwijs. Theater, beeldende vorming, dans en muziek. Dat is belangrijk. Dat het kinderen leert om samen te werken, om zich te uiten en om taal op een andere manier te gebruiken. Wij zijn blij met de samenwerking met het Jeugdtheaterhuis Als school kom je een heel eind met dingen bedenken, maar de expertise uit het veld is ontzettend belangrijk; om als school professionals in huis te hebben die zo meer weten op een andere manier dan wij. Ook de passie en liefde waarmee het Jeugdtheaterhuis voorstellingen maakt met kinderen, de betrokkenheid die er is, de prachtige voorstellingen: Het is echt een feest om dat te mogen hebben op school!
Anouk Nooteboom, cultuurcoördinator Gelderlandschool Den Haag.