logo jth

Beroepsonderwijs

Naast lessen en workshops voor kinderen en jongeren zet het Jeugdtheaterhuis zich ook in voor deskundigheidsbevordering van docenten binnen de kunst- en cultuursector. Werken met kinderen en jongeren – op het vlak van theater, en daarbuiten – vergt specifieke didactische vaardigheden en inzicht in de leefwereld van de doelgroep waarmee wordt gewerkt. In onze workshops werken gespecialiseerde docenten van het Jeugdtheaterhuis daarom samen met u aan de fijne kneepjes van het vak!

Jeugdtheaterhuis….. Filosoferen met kinderen

Discipline: Theater - Filosofie
Soort activiteit: Workshop theater en filosofie
Thema: Filosoferen met kinderen, Theater, Kunst
Doelgroep: Studenten HBO en (vak) docenten PO en VO
Groepsgrootte: Maximaal 15 deelnemers
Duur van de activiteit:  Minimaal 120 minuten
Locatie: Op de opleiding of op een van de leslocaties van het Jeugdtheaterhuis.
Kerndoelen: De workshop sluit aan bij de kerndoelen voor kunstzinnige vorming en de doelen voor mondeling taalonderwijs.
21e -eeuwse vaardigheden: Deze workshop sluit aan bij de 21e-eeuwse vaardigheden.
Vakoverstijgende verbindingen: Deze workshop is toepasbaar op alle vakken binnen het PO en VO.

In de workshop Filosoferen met kinderen staat centraal hoe kinderen leren nadenken over vragen waar niet direct een eenduidig antwoord op is. Onder begeleiding van een docent van het Jeugdtheaterhuis wordt onderzocht hoe theater en speloefeningen kunnen worden gebruikt om de verbeelding aan te spreken in het denken over (schijnbaar) ingewikkelde vragen die kinderen aanspreken binnen hun eigen wereld. Een zoektocht naar hoe kinderen samen met een docent op een speelse, toegankelijke manier een filosofisch gesprek kunnen aan gaan.

Wanneer: In overleg
Prijs: Op aanvraag

Jeugdtheaterhuis….. Lastig …of Leuk?!

Discipline: Theater
Soort activiteit: Deskundigheidsbevordering
Thema: Omgaan met ‘moeilijk gedrag’ van kinderen tijdens theaterlessen
Doelgroep: Studenten en beginnende theater- , zang- en dansdocenten
Groepsgrootte: Maximaal 20 deelnemers
Duur van de activiteit:  In overleg, bij voorkeur twee dagdelen
Locatie: Op de opleiding of op een van de leslocaties van het Jeugdtheaterhuis.
Kerndoelen: De leeropbrengst van de workshop is binnen verschillende kerndoelen en leergebieden inzetbaar.
21e -eeuwse vaardigheden: De leeropbrengst van de workshop is in te zetten ter ondersteuning van verschillende 21e-eeuwse vaardigheden.
Vakoverstijgende verbindingen: De workshop is inzetbaar voor studenten en docenten die in alle kunstdisciplines lesgeven.

In de workshop Lastig of Leuk?! worden (aankomende) docenten geïnspireerd om de eigen kwaliteiten te ontdekken in het omgaan met ‘moeilijk gedrag’ van leerlingen, en krijgen zij handvatten om hier beter mee om te kunnen gaan. Aan de hand van een blik op de ontwikkelingsfasen van een kind, leergedrag en eventuele (gedrags)stoornissen wordt gezamenlijk gezocht naar de do’s en don’ts om met moeilijk gedrag te leren omgaan.

Wanneer: In overleg
Prijs: Op aanvraag