logo jth

Protocol Corona Jeugdtheaterhuis

Het Jeugdtheaterhuis heeft dit protocol opgesteld ten behoeve van de veiligheid van leerlingen, medewerkers, ouders/begeleiders en bezoekers.
De focus van dit protocol ligt op hygiëne- en veiligheidsmaatregelen. De richtlijnen zijn afkomstig van het RIVM en zijn leidend.
Volgens de richtlijnen van het RIVM en de daaruit voortvloeiende protocollen van diverse brancheorganisaties, kunnen met inachtneming van het protocol, alle lessen en activiteiten van het Jeugdtheaterhuis plaatsvinden. Onderstaande afspraken zijn van toepassing op alle leerlingen, medewerkers, ouders/begeleiders en bezoekers gedurende de lessen/activiteiten van het Jeugdtheaterhuis en de gebouwen waar deze lessen plaatsvinden.
Doordat het Jeugdtheaterhuis op verschillende locaties les geeft, kunnen per plaats nog specifieke maatregelen worden genomen. Die locatiegerichte maatregelen worden via de mail kenbaar gemaakt.

Het kabinet heeft de 2e stap van het openingsplan gezet. Vanaf woensdag 19 mei 2021 mogen we weer fysiek lesgeven op onze leslocaties. Inhaallessen vinden plaats volgens de roosters die leerlingen hebben ontvangen. Nog steeds staat de veiligheid voorop. We vragen ouders en leerlingen om kennis te nemen van dit protocol en de locatiegerichte maatregelen, voordat deelgenomen wordt aan een les of activiteit van het Jeugdtheaterhuis.

Op elke leslocatie is het verplicht om een mondkapje te dragen in de openbare binnenruimten voor iedereen vanaf 13 jaar. In het leslokaal kan het mondkapje af. 
Ben je positief getest? Laat het ons weten zodat we de groep kunnen informeren en maatregelen kunnen treffen.

Kinderen tot en met 12 jaar (groep 1 t/m 8)

 • Groepslessen theater (toneel) en musical (zang en dans) zijn toegestaan.
 • Kinderen tot en met 12 jaar hoeven onderling en tot volwassenen (18 jaar en ouder) geen afstand te houden.
 • Iedereen houdt zich aan de hygiënische voorschriften voor, tijdens en na de les.
 • Iedereen die gezondheidsklachten heeft, blijft thuis.
 • Kinderen worden door ouders / begeleiders gehaald en gebracht volgens de gemaakte afspraken; die kunnen verschillen per locatie!
 • Iedereen volgt de looproutes die in het gebouw zijn aangebracht en volgt de instructies van de locatieleider en/of medewerkers van het Jeugdtheaterhuis en de beheerders van het gebouw op.
 • Kinderen gaan zoveel mogelijk thuis naar het toilet. Toiletfaciliteiten op de locaties zijn wel beschikbaar.
 • Kinderen nemen hun eigen jas mee naar het lokaal.
 • Indien van toepassing komen alle kinderen al omgekleed naar de les.
 • De kinderen verlaten het pand middels de aangegeven looproutes, direct nadat de les is beëindigd. De kinderen worden door de docent of medewerker van het Jeugdtheaterhuis naar de uitgang begeleid.
 • Het is voor ouders niet mogelijk om docenten voor of na de les te spreken. Gesprekken tussen docent en ouder/begeleider zullen uitsluitend digitaal/telefonisch plaatsvinden. Neem daarvoor contact op met de locatieleider van de leslocatie.
 • Voor veel leslocaties geldt dat het niet mogelijk is voor ouders en begeleiders om in het lesgebouw te wachten.

Jongeren van 13 tot en met 17 jaar

 • Groepslessen theater (toneel) en musical zijn toegestaan. Het RIVM brengt het dringend advies uit om niet te zingen in groepsverband, voor iedereen vanaf 13 jaar. Dit heeft gevolgen voor al onze musicallessen. Deze lessen zijn aangepast, zodat zij RIVM-proof blijven.
 • Jongeren van 13 tot 18 jaar hoeven onderling geen afstand te houden.
 • Tussen volwassenen (docent, leerling van 18 jaar e.o.) en leerlingen vanaf 13 tot 18 jaar moet wel 1,5 meter afstand bewaard worden.
 • Iedereen houdt zich aan de hygiënische voorschriften voor, tijdens en na de les.
 • Iedereen die gezondheidsklachten heeft, blijft thuis.
 • Leerlingen worden door ouders/begeleiders gehaald en gebracht volgens de gemaakte afspraken; die kunnen verschillen per locatie!
 • Iedereen volgt de looproutes die in het gebouw zijn aangebracht en volgt de instructies van de locatieleider en/of medewerkers van het Jeugdtheaterhuis en de beheerders van het gebouw op.
 • Leerlingen gaan zoveel mogelijk thuis naar het toilet. Toiletfaciliteiten op de locaties zijn wel beschikbaar.
 • Leerlingen nemen hun eigen jas mee naar het lokaal.
 • Indien van toepassing komen alle leerlingen al omgekleed naar de les.
 • De leerlingen verlaten het pand middels de aangegeven looproutes, direct nadat de les is beëindigd.
 • Het is voor ouders niet mogelijk om docenten voor of na de les te spreken. Gesprekken tussen docent en ouder/begeleider zullen uitsluitend digitaal/telefonisch plaatsvinden. Neem daarvoor contact op met de locatieleider van de leslocatie.
 • Voor veel leslocaties geldt dat het niet mogelijk is voor ouders en begeleiders om in het lesgebouw te wachten.

Vanaf 18 jaar: leerlingen, ouders, begeleiders, docenten, medewerkers en bezoekers

 • Iedereen van 18 jaar en ouder houdt 1,5 meter afstand tot personen van 13 jaar en ouder,  met uitzondering van mensen die tot één huishouden behoren.

Algemene RIVM richtlijnen:

 • Was de handen vaak en goed
 • Geen handen schudden
 • Hoesten in de elleboog

Thuisblijfregels – gezondheid personeel, leerlingen, begeleiders en bezoekers

Iedereen blijft thuis bij de volgende klachten:

 • Verkoudheid
 • Niezen
 • Hoesten
 • Keelpijn
 • Moeilijk ademen
 • Koorts

Bij twijfel over de gezondheid kan de leerling niet naar de les komen.
Docenten hebben het recht leerlingen (en begeleider) met ziekteverschijnselen naar huis te sturen.

Hygiënemaatregelen

 • Het Jeugdtheaterhuis draagt er samen met de organisatie van de locaties zorg voor dat de algemene hygiëne voorschriften van het RIVM zoveel mogelijk worden nageleefd.
 • Op iedere leslocatie zijn desinfecterende middelen en (indien van toepassing) oppervlaktesprays en papieren doekjes aanwezig.
 • Bij binnenkomst dient iedereen zijn handen te desinfecteren.
 • Het Jeugdtheaterhuis draagt er zorg voor dat de lesgroepen zoveel mogelijk bij elkaar blijven, zodat er geen vermenging plaatsvindt met andere groepen in ‘gemengde’ gebouwen.

Eventuele terugbetaling lesgeld seizoen 2020-2021 en 2021-2022 i.v.m. Covid-19

Indien (een deel van) de lessen worden geannuleerd als gevolg van maatregelen, richtlijnen en/of verordeningen die door de Rijksoverheid, gemeentes en brancheverenigingen worden ingesteld ter bestrijding van het coronavirus, streeft het Jeugdtheaterhuis ernaar de mogelijkheid te bieden om alle gemiste lessen aan het einde van het seizoen in te halen. Indien dit niet mogelijk blijkt, betaalt het Jeugdtheaterhuis het lesgeld voor de niet genoten lessen terug.
(Zie algemene voorwaarden Jeugdtheaterhuis Zuid-Holland)