logo jth

Protocol Corona Jeugdtheaterhuis

Het Jeugdtheaterhuis heeft dit protocol opgesteld ten behoeve van de veiligheid van leerlingen, medewerkers, ouders/begeleiders en bezoekers. De focus van dit protocol ligt op hygiëne- en veiligheidsmaatregelen. De richtlijnen zijn afkomstig van het RIVM en zijn leidend. Volgens de richtlijnen van het RIVM en de daaruit voortvloeiende protocollen van diverse brancheorganisaties, kunnen met inachtneming van het protocol, alle lessen en activiteiten van het Jeugdtheaterhuis plaatsvinden. Onderstaande afspraken zijn van toepassing op alle leerlingen, medewerkers, ouders/begeleiders en bezoekers gedurende de lessen/activiteiten van het Jeugdtheaterhuis en de gebouwen waar deze lessen plaatsvinden. Doordat het Jeugdtheaterhuis op verschillende locaties les geeft, kunnen per plaats nog specifieke maatregelen worden genomen. Die locatiegerichte maatregelen worden via de mail kenbaar gemaakt.

Nog steeds staat de veiligheid voorop. We vragen ouders en leerlingen om kennis te nemen van dit protocol en de locatiegerichte maatregelen, voordat deelgenomen wordt aan een les of activiteit van het Jeugdtheaterhuis.

Iedereen die gezondheidsklachten heeft, blijft thuis. Docenten hebben het recht leerlingen (en begeleider) met ziekteverschijnselen naar huis te sturen. Ben je positief getest? Laat het ons weten zodat we de groep kunnen informeren en maatregelen kunnen treffen.

Per 25 september 2021
Het kabinet heeft stappen gezet in het afschalen van de coronamaatregelen. Voor cultuurorganisaties komen er - tijdelijk - ook verplichtingen bij.

  • Alle lessen kunnen gewoon gegeven worden en alle activiteiten mogen weer binnen georganiseerd worden.
  • De basisregel ‘verplicht 1,5m afstand houden’ is omgezet in een dringend advies om afstand te houden.
  • De mondkapjesplicht buiten de leszalen vervalt.
  • Een coronatoegangsbewijs (QR-check) is verplicht bij het bijwonen van voorstellingen / evenementen.

Let op: Coronatoegangsbewijs nodig bijwonen voorstellingen / evenementen
Per 25 september geldt dat iedereen vanaf 13 jaar een coronatoegangsbewijs nodig heeft bij toegang tot een voorstelling of evenement. Vanaf 14 jaar is er een coronatoegangsbewijs + ID-bewijs (identiteitskaart, paspoort of rijbewijs) nodig.
Heb jij nog geen coronatoegangsbewijs? Bekijk: Hoe kom ik aan een coronatoegangsbewijs? Een medewerker zal jouw QR-code scannen bij binnenkomst.

Algemene RIVM richtlijnen:

  • Was de handen vaak en goed
  • Geen handen schudden
  • Hoesten in de elleboog

Eventuele terugbetaling lesgeld seizoen 2021-2022 i.v.m. Covid-19
Indien (een deel van) de lessen worden geannuleerd als gevolg van maatregelen, richtlijnen en/of verordeningen die door de Rijksoverheid, gemeentes en brancheverenigingen worden ingesteld ter bestrijding van het coronavirus, streeft het Jeugdtheaterhuis ernaar de mogelijkheid te bieden om alle gemiste lessen aan het einde van het seizoen in te halen. Indien dit niet mogelijk blijkt, betaalt het Jeugdtheaterhuis het lesgeld voor de niet genoten lessen terug.
(Zie algemene voorwaarden Jeugdtheaterhuis Zuid-Holland)