logo jth

Aanmeldformulier meespeelproject beer

Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer

 

Gebruik beeldmateriaal

Tijdens de lessen, repetities, voorstellingen en overige activiteiten maakt het Jeugdtheaterhuis regelmatig foto- en/of video-opnamen. Het beeldmateriaal wordt gebruikt voor publiciteitsdoeleinden op bijvoorbeeld de website, in lesbrochures, in nieuwsbrieven, in activiteitenplannen op flyers, in persberichten et cetera. Op deze manier proberen wij een zo volledig en aantrekkelijk mogelijk beeld te geven van de activiteiten die wij uitvoeren. Wij vragen uw toestemming voor het gebruik door het Jeugdtheaterhuis van dit materiaal waar wellicht uw kind(eren) en /of direct betrokkenen op staan voor maximaal 4 jaar


Geef aan of u toestemming geeft

 

Machtiging automatische incasso

Deze machtiging treed alléén in werking als zoon/dochter geselecteerd is voor het meespeelproject

Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Let op: zonder machtiging voor automatische incasso kan het formulier niet verzonden worden.